Back to school!

TweetMarkkinointi instituuttis utbildning: Markkinointiviestinnän erikoisammattitutkinto eller Brand leadership som utbildningen heter på engelska fick mig att uppsöka skolbänken igen. Största delen av studierna är distansstudier och man bör också kunna implementera studierna i det vardagliga arbetet, det torde inte bli något problem. Utbildningens längd är 15 månader. Utbildningen är uppdelad i 8 moduler och dagens …